فلش گوشی چینی st21i

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-این گوشی بسیار بد قلق هست بخاطر همین آموزش گذاشته شد. 2-این مدل خاص دارای cpu mstaR است  3-مشخصات ... با عنوان : فلش گوشی چینی st21i بخوانید :
1-این گوشی بسیار بد قلق هست بخاطر همین آموزش گذاشته شد.

2-این مدل خاص دارای cpu mstaR است 

3-مشخصات CPU

Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read Size: 00800000h(8M)
CPU : 8532B/8533BX

4-لاگ عملکرد کامل

Detection initiated...
Vcc: null
Gnd: 9
Analyzing D+ and D-...
D+ = 3, D- = 7
Detection D+/D- with 22.69 seconds!
Analyzing USB device, please wait...
Found [MSTAR]USB device:GCREADER USB Device,(VID_1B20&PID_0300)
Setting...
Find USB device:GCREADER USB Device, (VID_1B20&PID_0300)
Pinouts setting complete!
Connecting to phone...
Connection success!
Boot downloading...
CPU ID:00608004
Boot downloading finished.
Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read phone information seccess.
Detection initiated...
Vcc: null
Gnd: 9
Analyzing D+ and D-...
D+ = 3, D- = 7
Detection D+/D- with 23.23 seconds!
Analyzing USB device, please wait...
Found [MSTAR]USB device:GCREADER USB Device,(VID_1B20&PID_0300)
Setting...
Find USB device:GCREADER USB Device, (VID_1B20&PID_0300)
Pinouts setting complete!
Connecting to phone...
Connection success!
Boot downloading...
CPU ID:00608004
Boot downloading finished.
Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read Size: 00800000h(8M)
CPU : 8532B/8533BX
Flash Reading finished
Phone Lock or SIM Lock:
7719
0000
7796
1111
7700
8512
3213
3693
1119
1589
7434
0000
1111
3481
7698
0612
Anti-theft lock:
460001
460000
4600
screen lock:
014523678
685432
The data has been saved in J:BOX-volcanost21i-mastarcpu mstar.bin, size: 8 M.

نکات مهم

1-برد را باز کنید و حتما از کابل همه کاره استفاده کنید.

2-برای بوت شدن کلید پاور را نگه داشته.صبور باشد بوت شدندش یه کم طول میکشد.

فلش گوشی چینی,فلش گوشی چینی بدون باکس,فلش گوشی چینی با کامپیوتر,فلش گوشی چینی سامسونگ,فلش گوشی چینی با ولکانو,فلش گوشی چینی txl,فلش گوشی چینی اندروید بدون باکس,فلش گوشی چینی i9300,فلش گوشی چینی a7100,فلش گوشیهای چینی,...
نویسنده : بازدید : 42 تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 ساعت: 12:22