فلش گوشی چینی st21i

تعرفه تبلیغات در سایت
1-این گوشی بسیار بد قلق هست بخاطر همین آموزش گذاشته شد.

2-این مدل خاص دارای cpu mstaR است 

3-مشخصات CPU

Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read Size: 00800000h(8M)
CPU : 8532B/8533BX

4-لاگ عملکرد کامل

Detection initiated...
Vcc: null
Gnd: 9
Analyzing D+ and D-...
D+ = 3, D- = 7
Detection D+/D- with 22.69 seconds!
Analyzing USB device, please wait...
Found [MSTAR]USB device:GCREADER USB Device,(VID_1B20&PID_0300)
Setting...
Find USB device:GCREADER USB Device, (VID_1B20&PID_0300)
Pinouts setting complete!
Connecting to phone...
Connection success!
Boot downloading...
CPU ID:00608004
Boot downloading finished.
Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read phone information seccess.
Detection initiated...
Vcc: null
Gnd: 9
Analyzing D+ and D-...
D+ = 3, D- = 7
Detection D+/D- with 23.23 seconds!
Analyzing USB device, please wait...
Found [MSTAR]USB device:GCREADER USB Device,(VID_1B20&PID_0300)
Setting...
Find USB device:GCREADER USB Device, (VID_1B20&PID_0300)
Pinouts setting complete!
Connecting to phone...
Connection success!
Boot downloading...
CPU ID:00608004
Boot downloading finished.
Flash Type: MACRONIX_MX25U6435E/F
Flash ID: 00C2253700000000
Flash Size: 00800000h
Read Size: 00800000h(8M)
CPU : 8532B/8533BX
Flash Reading finished
Phone Lock or SIM Lock:
7719
0000
7796
1111
7700
8512
3213
3693
1119
1589
7434
0000
1111
3481
7698
0612
Anti-theft lock:
460001
460000
4600
screen lock:
014523678
685432
The data has been saved in J:BOX-volcanost21i-mastarcpu mstar.bin, size: 8 M.

نکات مهم

1-برد را باز کنید و حتما از کابل همه کاره استفاده کنید.

2-برای بوت شدن کلید پاور را نگه داشته.صبور باشد بوت شدندش یه کم طول میکشد.

نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : يکشنبه 25 مهر 1395 ساعت: 12:22

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :